Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samarbetspartners

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier är ett samarbete mellan följande verksamheter vid Göteborgs universitet: institutionen för biologi och miljövetenskap, institutionen för geovetenskaper, institutionen för marina vetenskaper, Herbariet, Centrum för hav och samhälle samt Centrum för marin evolutionsbiologi.

Dessutom ingår följande organisationer: Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, institutionen för energi och miljö vid Chalmers, Havets Hus, Nordens ark samt Universeum.

Centrum för hav och samhälle

Göteborgs universitetCentrum för hav och samhälle bildades den 1 juli 2015 och kommer att bli den nya ingången till all havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet. Lena Gipperth, professor i miljörätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, leder det nya centrumet med stöd av en styrgrupp med representanter från alla fakulteter vid universitetet. Centrum för hav och samhälle har bland annat i uppdrag att initiera, stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina/maritima området samt att skapa en tydlig ingång till universitetets marina och maritima verksamhet och öka dess synlighet. Läs mer på Centrum för hav och samhälles webbplats
 

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskolaPå avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers forskar vi för att finna mer uthålliga tekniska lösningar än de vi har idag och efter vägar att förändra de tekniska systemen så att de bättre kan möta de miljö- och resursbegränsningar vi står inför. Verksamheten kräver tvärvetenskapliga insatser, och ett systemangreppssätt verkar integrerande över avdelningens olika kompetensområdena. Vi ger även ett antal kurser i områden som ligger nära anknutna till forskningen. Läs mer på Chalmers tekniska högskolas webbplats
 

Herbarium GB

Göteborgs universitetHerbarium GB är en infrastruktur för biodiversitetsforskning vid Göteborgs universitet. Idag håller den över en miljon beläggexemplar. Samlingarna återspeglar till stora delar den forskning som bedrivits i botanisk och mykologisk systematik vid institutionen för biologi och miljövetenskap genom åren. I samlingarna finns också en del alger. Herbariet tar även emot belägg av växter, mossor, svampar och lavar från inventeringar utförda på uppdrag av t.ex. Länsstyrelser och Miljöförvaltningar, främst då från Västsverige, men även från ideella biologiska föreningar och skickliga amatörer.
Herbarium GB ingår i ett världsomfattande nätverk av ca 3000 herbarier (Index Herbariorum) genom vilket forskare kan låna material från andra herbarier för sin forskning. Herbarium GB skickar årligen ett stort antal exemplar till olika herbarier världen över.
Herbariet arbetar sedan 2005 med att digitalisera sina samlingar för att tillgängliggöra etikettinformation; något som ger viktiga upplysningar om arters förekomst, ekologi och utbredning. Information om datalagda exemplar finns tillgängligt via Virtuella herbariet, samt GBIF. Typmaterial som scannats in finns tillgängligt via JSTOR, Global Plants .
Herbarium GB erbjuder hjälp till studenter och forskare som vill studera samlingarna på plats eller genom låneverksamheten.

Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgårdGöteborgs botaniska trädgård är med sina 16 000 olika växtarter på 40 hektar en av Europas största. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Här bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete med biologisk mångfald i fokus. Gröna Rehab är trädgårdens verksamhet för människor som lider av psykisk ohälsa. Under året kan man ta del av programaktiviteter och utställningar. Läs mer på Göteborgs botaniska trädgårds webbplats 

Havets Hus

Havet HusHavets Hus är ett publikt marint akvarium med fokus på Västerhavet. Vårt uppdrag är att lära och väcka intresse hos nuvarande och kommande generationer om livet i havet och dess betydelse, genom att ta tillvara på tidigare generationers kunskap och bygga på vetenskap och innovationer.

Vi är ett av få akvarier i världen som föder upp och sätter ut hajar. Läs mer på havet hus webbplats.

Institutionen för marina vetenskaper

Göteborgs universitetInstitutionen är den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige och endast få liknande organisationer finns i Europa. Med bredd och spetskompetens, samt tillgång till en unik marin infrastruktur, har institutionen utmärkta förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom marin forskning och utbildning. Läs mer på Institutionen för marina vetenskapers webbplats

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Göteborgs universitetVår utbildnings- och forskningsverksamhet sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och människoskapta miljöförändringar.
Läs mer på institutionen för Biologi och miljövetenskaps webbplats
 

Institutionen för geovetenskaper

Göteborgs universitetVid Institutionen för geovetenskaper bedrivs forskning och undervisning kring hur biologisk mångfald interagerar med de biogeokemiska cyklerna i olika ekosystem och biom över hela världen. Vi studerar hur biologisk mångfald påverkas av rådande klimatförändring och vilka återkopplingar detta kan ge till atmosfärens växthusgasbalans. En viktig del är att koppla empiriska studier till utveckling av modeller från ekosystem till global skala. Läs mer om institutionen för geovetenskaper

 

Nordens Ark

Nordens ArkNordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands. Nordens Ark är en djurpark som är öppet året runt. Läs mer på Nordens Arks webbplats.

Göteborgs naturhistoriska museum

Göteborgs naturhistoriska museumGöteborgs naturhistoriska museum är den zoologiska mångfaldens hus och den permanenta utställningen uppvisar ett brett urval av jordens fauna - från encelliga amöbor till den afrikanska elefanten och världens enda monterade blåval. Museets vetenskapliga samling omfattar ca 10 miljoner djur från hela världen, men med tonvikt på regionen och västerhavet. Museet har en omfattande pedagogisk verksamhet med upp till 1000 skolklassbesök per år.

 Läs mer på Göteborgs naturhistoriska museum webbplats

Linnécentrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB

Göteborgs universitetLinnécentrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, samlar forskare från flera forskningsområden för att bättre förstå hur marina arter och bestånd av arter förändras genom evolution. Stora globala förändringar förväntas i havsmiljöns vattentemperatur, pH och salthalt (Östersjön) och frågan vi vill besvara är: Klarar vanliga marina arter att anpassa sig till nya miljöförhållanden och hur går det i så fall till? CeMEB utforskar de evolutionära mekanismerna bakom organismernas anpassningar under föränderliga miljöförhållanden. Empiriska observationer kombineras med teoretiska modeller och hypotesprövning. Resultaten ger underlag för en mer informerad förvaltning av marina resurser och potential input inom bioteknik och medicinsk forskning. Läs mer på CeMEB:s webbplats

 

Sjöfartsmuseet Akvariet

Sjöfartmuseet AkvarietSjöfartsmuseet Akvariet visar upp livet under, vid och ovan havsytan. Våra utställningar, program och skolaktiviteter är spännande kombinationer av kulturhistoria och naturvetenskap.
I Akvariet har vi fokus på havsmiljön och havets biologiska mångfald. Vi vill engagera och utbilda våra besökare så att de vill vara med och bevara havets ekosystem till kommande generationer. Läs mer på Sjöfartsmuseet Akvariets webbplats.

 

Universeum

Mitt i Göteborg ligger Universeum, Nordens mest besökta science center med över en halv miljon besökare årligen. Här kan du bland mycket annat utforska den svenska vildmarken, gå på safari i regnskogen, utmana kroppen och knoppen, se när hajarna får käk, bygga med kul teknik och resa ut i rymden. Universeum inspirerar och stimulerar intresset för naturvetenskap och teknik hos alla besökare - elever och lärare, barn och föräldrar, unga och äldre.

Ett Amazonas mitt i Göteborg – varför då?

Universeums regnskog finns till för att engagera i bevarandet av den biologiska mångfalden. Vi tror att man bara förstår hur spännande och viktig naturen är om man får uppleva den på riktigt nära håll. Vi vill också visa att man kan jobba med att bevara regnskogen och den biologiska mångfalden genom att utbilda sig inom naturvetenskap och teknik.

Utställningen syftar dessutom till att öka kunskapen och intresset för Sveriges skogar och djur. Även naturen i vår närhet behöver vår omsorg.

Läs mer på Universeums webbplats

Sidansvarig: Linnéa Magnusson|Sidan uppdaterades: 2017-04-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?